Think Cartoon Image

Geëngageerde bestuurders welkom

BOHO Players vzw is een sociaal-maatschappelijk geëngageerd strijkersorkest met haar thuishaven in Borgerhout. Onze missie is om met kwaliteitsvolle klassieke muziek de fundamentele waarden zoals verdraagzaamheid, duurzaamheid en milieuzorg aan te wakkeren bij het brede publiek, vandaag in België, maar met internationale ambities in de toekomst.

De Raad van Bestuur zoekt hiervoor geëngageerde bestuurders met volgende kwaliteiten:

  • Praktische kennis in dubbele boekhouding voor vzw’s, of
  • Juridische expertise op het vlak van vzw’s en sponsoring, of
  • Pragmatische ervaring in fondsenwerving en het opbouwen van een professioneel netwerk.

Volgende eigenschappen zijn fundamenteel:

  • Een zwak voor klassieke muziek, van barok tot hedendaags met uitstappen naar niet-westerse tradities,
  • Actieve interesse en een gezonde mening over huidige sociaal-maatschappelijke thema’s,
  • Bereid om de handen uit de mouwen te steken voor een ambitieus, groeiend ensemble, samen met een team gedreven collega’s,
  • Deinst niet terug om als ambassadeur uw eigen contacten aan te spreken met het oog op fondsenwerving.

Voelt u zich aangesproken, neem dan contact op met Jorden Van Mechelen via voorzitter@bohoplayers.com.